Konkurs

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Sklep Internetowy Izmod.
2. Udział w konkursie mogą wziąć tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
3. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na nabycie praw autorskich do wysłanego zdjęcia przez Sklep Izmod Piotr Olczyk oraz zgodę na możliwość przetwarzania i korzystania z pracy konkursowej w celach promocyjnych Sklepu Izmod Pior Olczyk. Ponadto, biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że jest autorem wysłanego zdjęcia lub wysłanych zdjęć.
4. Konkurs przebiega w dwóch etapach.

Wymagania dotyczące zdjęcia
5 Zdjęcie musi być związane z tematyką modelarską (może przedstawiać m.in. gotowy model, proces składania modelu, sposób pracy nad modelem), nawiązanie do tematyki modelarskiej może mieć charakter swobodny.
6 Koniecznym warunkiem przyjęcia zdjęcia do udziału w konkursie jest zamieszczenie na fotografii napisu „www.izmod.pl”.
a) Napis „www.izmod.pl” ma być elementem fotografii obecnym w momencie wykonywania zdjęcia.
b) Napis „www.izmod.pl” nie może zostać dodany do fotografii po zrobieniu zdjęcia, za pomocą programu komputerowego.
c) Napis „www.izmod.pl” ma być czytelny.
d) Uczestnicy konkursu mogą skorzystać z logo „Izmod” zamieszczonego na stronie internetowej sklepu, mogą również dokonywać jego dowolnej modyfikacji.
7 Edycja zdjęcia w programie komputerowym może polegać na poprawie jego jakości (np. przycięcie zdjęcia, zmiana ustawień kolorów, światła, nasycenia).

Etap pierwszy
8 Osoby chcące wziąć udział w konkursie wysyłają zdjęcie lub zdjęcia na adres e-mail: 
konkurs@izmod.pl .
9 Jedna osoba może wysłać maksymalnie 10 zdjęć.
10 Po upływie terminu kończącego etap pierwszy Sklep Internetowy Izmod zastrzega sobie prawo wyboru prac, które przechodzą do etapu drugiego.
11 Za wytyczne przejścia do etapu drugiego uznaje się przyjęcie jak największej ilości zgłoszeń. Selekcja ma na celu odrzucenie zdjęć niezgodnych z regulaminem, zdjęć obraźliwych oraz o niskiej jakości technicznej.

Etap drugi
12 Etap drugi rozpoczyna się wraz z zamieszczeniem zdjęć na tzw. stronie funpage Sklepu Internetowego Izmod na portalu 
www.facebook.com (http://www.facebook.com/pages/Izmod/352008584818555). 

13 Konkurs wygrywa ta osoba, której zdjęcie będzie miało najwięcej kliknięć „Lubię to” („Like it”) w chwili zakończenia etapu drugiego.

Zasady liczenia
14 Kliknięcia „Lubię to” muszą pochodzić z profili użytkowników portalu 
www.facebook.com. 
15 Pod każdym profilem na portalu 
www.facebook.com  musi kryć się jedna osoba fizyczna, która korzysta z portalu w sposób ogólnie przyjęty w społeczności internetowej.
16 Jedna osoba fizyczna może użyć funkcji „Lubię to” korzystając tylko z jednego konta na portalu 
www.facebook.com. 
17 Fakt, że jeden użytkownik portalu 
www.facebook.com  skorzystał z funkcji „Lubię to” przy kilku zdjęciach różnych autorów nie stanowi przeszkody i każdy taki głos podlega liczeniu.
18 W razie zaistnienia poważnych wątpliwości co do korzystania z funkcji „Lubię to” (w szczególności stworzenia przez jedną osobę kilku kont i skorzystania, poprzez każde z nich, z funkcji „Lubię to”) Sklep Internetowy Izmod zastrzega sobie prawo by nie policzyć takiego głosu.
19 W wypadku, gdy jeden uczestnik konkursu wysyła więcej niż jedno zdjęcie i zdjęcia te zostają umieszczone na stronie fanpage, uczestnikowi takiemu przysługiwać może tylko jedna nagroda. Jeżeli osoba taka znajdzie się w trójce osób, które uzyskały największą liczbę kliknięć „Lubię to”, pod uwagę będzie brane tylko to zdjęcie tej osoby, które uzyskało największą liczbę kliknięć „Lubię to”. Jeżeli żadne ze zdjęć takiej osoby nie znajdzie się w tej trójce, uczestnikowi nie przysługuje prawo do nagrody, wciąż bierze jednak udział w konkursie o Nagrodę specjalną.
20 W wypadku uzyskania takiej samej ilości kliknięć „Lubię to” przez więcej niż jedną osobę Sklep Internetowy Izmod przedłuża czas rywalizacji między nimi o 3 dni. Osoby takie będą pretendowały do tej nagrody, która należałaby im się, gdyby jako jedyna uzyskała daną liczbę kliknięć „Lubię to”.
21 Jeżeli przedłużenie czasu rywalizacji opisane w punkcie poprzednim nie przyniesie rezultatu w postaci wyłonienia zwycięzcy, decyzję o przyznaniu nagrody za dane miejsce podejmie to samo Jury, które decyduje o przyznaniu Nagrody Specjalnej.

Nagrody
22 Osoba, która uzyska największą liczbę kliknięć „Lubię to” pod swoim zdjęciem, zdobywa I miejsce w konkursie i wygrywa Zestaw: Kompresor oraz Aerograf model: S5000.
23 Osoba, która uzyska drugą w kolejności największą liczbę kliknięć „Lubię to” pod swoim zdjęciem, zdobywa II miejsce w konkursie i wygrywa aerograf firmy Adler AD-7704
24 Osoba, która uzyska trzecią największą liczbę kliknięć „Lubię to” pod swoim zdjęciem, zdobywa III miejsce w konkursie i wygrywa zestaw 3 pigmentów do wyboru.
25 Pozostali uczestnicy konkursu, których zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie funpage, otrzymują prezent niespodziankę.


Nagroda specjalna
26 Niezależnie od nagród wymienionych wyżej, osoba, której zdjęcie w najlepszy sposób promować będzie Sklep Internetowy Izmod, uzyskuje Nagrodę specjalną.
27 Nagrodą specjalną jest możliwość dokonania zamówienia w sklepie internetowym Izmod na kwotę nieprzekraczającą 50 zł. Zamówienie zostanie wysłane przez Pocztę Polską na koszt Sklepu Internetowego Izmod.
28 Wybór pracy, która w najlepszy sposób promować będzie Sklep Internetowy Izmod, ma charakter subiektywny i dokonywany jest przez niezależne Jury w składzie: Piotr Olczyk, Adam Olczyk oraz Izabela Wujec i zapada większością głosów.

Zwycięzcy
29 Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom konkursu w terminie 10 dni od dostarczenia przez nich na adres: 
konkurs@izmod.pl danych potrzebnych do nadania przesyłki.
30 Zwycięzcy mają 7 dni od zakończenia konkursu na podanie potrzebnych do przesyłki danych. Jeżeli zwycięzca tego nie uczyni, traktowany jest tak, jakby nie brał udziału w konkursie.
31 Dane zwycięzców konkursów zostaną umieszczone na stronie Sklepu Internetowego Izmod, jeżeli wyrażą na to zgodę. Do danych tych zalicza się imię, nazwisko lub pseudonim,  służą one jedynie poinformowania o uzyskaniu określonego miejsca w konkursie.

Terminy
32 Etap pierwszy zaczyna się 25.III.2012 i kończy się 9.IV.2012.
33 Etap drugi zaczyna się 10.IV.2012 i kończy się 15.IV.2012.
34 Nagroda specjalna zostanie przyznana 15.IV.2012.font-size: 8pt;


Szukaj

Koszyk  

Brak produktów

Suma:   0,00 zł

Do koszyka Realizuj zamówienie

Kontakt

3183889

kontakt@izmod.pl

694 646 027

Izmod - facebook

od 500 zł
o 5%